ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

thumbnail

รับนักศึกษาเรียนดีสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(โควตา)..

Submitted on 26/09/2014 Time 09:33

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเรียนดีสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วย ภาควิชาวิศวกรรม...more


ภาควิชาฯร่วมกับนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ปี 2557..

Submitted on 25/08/2014 Time 01:00

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 255...more


ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชาฯ..

Submitted on 06/08/2014 Time 11:30

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชา...more

1 2 3 4 5 ...32 >>