ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

ภาควิชาฯร่วมกับนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ปี 2559..

Submitted on 23/08/2016 Time 11:10

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559...more


สัมมนาภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2559..

Submitted on 27/06/2016 Time 10:17

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดสัมมนาประจำปีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม...more


thumbnail

การทดสอบวัดระดับความรู้และประเมินตนเอง นักศึกษาใหม่ 255..

Submitted on 01/06/2016 Time 03:29

การทดสอบวัดระดับความรู้และประเมินตนเอง (Attitude Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

อ่...more

1 2 3 4 5 ...39 >>