ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

สัมมนาภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560..

Submitted on 14/06/2017 Time 10:32

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้จัดสัมมนาประจำปีขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2560 ณ แซนดูนส์...more


งานนิทรรศการ INC PROJECT DAY 2560..

Submitted on 14/06/2017 Time 10:15

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด และภาค...more


นักศึกษาเยี่ยมชมดูงาน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี..

Submitted on 11/05/2017 Time 03:38

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดได้พานักศึกษา ชั้นปีที่ ...more

1 2 3 4 5 ...43 >>