ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชาฯ..

Submitted on 06/08/2014 Time 11:30

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์คนใหม่ของภาควิชา...more


เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคณาจารย์จาก School of Electric..

Submitted on 17/07/2014 Time 05:41

เมื่อวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2557 ผศ.ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์ หัวหน้าภาควิชาฯ และ ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต ได้เดินทางไปเสริ...more


ขอแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ท่านใหม่ของภาควิชาฯ..

Submitted on 01/07/2014 Time 02:44

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.สันติ นุราช บุคลากรใหม่ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือ...more

1 2 3 4 5 ...31 >>