ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

งานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 2558..

Submitted on 18/03/2015 Time 04:47

งานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จัดขึ้นเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่บุคลากร และนักศึกษาของภาควิชาฯ...more


แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกสหกิจประจำภาคการศึกษา 1/2557..

Submitted on 11/03/2015 Time 08:02

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกสหกิจขึ้น ในวันจันทร์ที่ 9 มี...more


thumbnail

ภาควิชาฯร่วมต้อนรับ คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร..

Submitted on 25/02/2015 Time 03:29

ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไ...more

1 2 3 4 5 ...35 >>