ทั้งหมด  |  ประกาศ  |  กิจกรรม  |  ข่าวสาร

เพิ่มอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา..

Submitted on 31/10/2016 Time 10:25

เพิ่มอาชีพใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา คุณภูมินทร์ สิงห์ลา จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ร่ว...more


thumbnail

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต ดำรงตำแหน่งหัวหน้..

Submitted on 29/09/2016 Time 03:52

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วาระการดำรง...more


ภาควิชาฯร่วมกับนักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ปี 2559..

Submitted on 23/08/2016 Time 11:10

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดร่วมกับนักศึกษาของภาควิชาฯ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559...more

1 2 3 4 5 ...40 >>